Υπηρεσίες

Προληπτική Ορθοδοντική

Η Πρόληψη είναι η καλύτερη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί μακροχρόνια στοματική υγεία. Ο σκοπός μας είναι με απλά μέσα να προλάβουμε, όπου δυνατόν, τη δημιουργία ορθοδοντικών προβλημάτων.

Λειτουργική Γναθοορθοπαιδική

Η Λειτουργική Γναθοορθοπαιδική με τη χρήση ανάλογων (λειτουργικών) συσκευών στοχεύει στον επηρεασμό του σχήματος και της θέσης των γνάθων, ενώ δύναται επίσης να κατευθύνει την ανάπτυξή τους σε ασθενείς παιδικής ηλικίας.

Ορθοδοντική Παιδιών & Ενηλίκων

Η Ορθοδοντική, τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες ασχολείται με τη διόρθωση των συγκλεισιακών ανωμαλιών. Η αποκατάσταση ορθής σύγκλεισης είναι κομβικός παράγοντας για μακροχρόνια στοματική υγεία.

Αισθητική Ορθοδοντική

Η Αισθητική Ορθοδοντική απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκους και αφορά τη διόρθωση ορθοδοντικών προβλημάτων είτε με διαφανή, είτε με γλωσσικά (εσωτερικά) αγκύλια (Incognito), είτε με διαφανείς νάρθηκες (Invisalign).